Nikolai Trubetzkoy

นิโคไล ทรูเบ็ตซกอย (Николай Сергеевич Трубецкой) 

morphonnology

นิโคไลเกิดวันที่  16 เมษายน 1890 ในมอสโคว์ พ่อของเขาคือเจ้าชายเซอร์เกย์ (Sergei Nikolaevich Trubetskoy, 1862-1905) เคยเป็นอธิการบดีของมหาวิทยาลัยมอสโคว์ (MOscow State University) และเป็นศาสตราจารย์ด้นปรัชญา

เขาเรียนหนังสือระดับมัธยมที่มอสโคว์จิมเนเซียมหมายเลข 5 (No.5 Moscow gymnasium) ตอนอายุ 15 เขามีผลงานเขียนเล่มแรกเกี่ยวกับตำนานพื้นเมืองฟินโน่-อูริค (Finno-Ugric)

1908 เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยมอสโคว์ ในสาขาปรัชญาและประวัติศาสตร์ แต่ว่าภายหลังได้เปลี่ยนมาเรียนด้านภาษาศาสตร์ โดยได้มีโอกาสเรียนกับออกัส เลสเคียน (August Leskein) นักวิจัยที่บุกเบิกเกี่ยวกับการออกเสียง  ระหว่างที่เรียนที่นี่เขายังเป็นเพื่อนกับบอริส ปาสเตอร์แน็ก (Boris Pasternak) 

1913 จบปริญญาเอก และทำงานสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัย 

1917 เมื่อเกิดการปฏิวัติ เขาได้ย้ายไปทำงานที่มหาวิทยาลับรอสตอฟ (University of Rostov-on-Don) 

1920 ย้ายมาทำงานเป็นอาจารย์สอนภาษารัสเซียที่มหาวิทยาลัยโซเฟีย (University of Sofia) ในบัลแกเรีย 

เขียนบทความEurope and Mankind (Европа и Человечество) ซึ่งเขาเองมองว่ารัสเซียพัฒนาวัฒนธรรมของตัวเองขึ้นมาโดยไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของยุโรป

1923 ย้ายมาอยู่ในเวียนนา, ออสเตรีย และได้งานสอนหนังสือที่มหาวิทยาลัยเวียนนา (University of Vienna) โดยเขาทำงานด้านภาษาและวรรณกรรมของสลาฟ

ระหว่างนี้เขายังได้เข้าเป็นสมาชิกของ Prague School กลุ่มนักภาษาศาสตร์ตามคำเชิญชวนจาคอฟสัน (Roman Jakobson) 

1929 เขาเสนอคอนเซปต์ของ morpholnology 

ช่วงปี 30s เขาเขียนบทความเกี่ยวกับการเมืองหลายชิ้นที่โจมตีรัฐบาลโซเวียตและนาซีเยอรมันอย่าง “On the Idea Governing the Ideocratic State”, “On Racism” , “The Decline on Creativity”

1938 25 มิถุนายน, เสียชีวิตจากอาการหัวใจวายภายในโรงพยาบาล ไม่นานหลังจากที่เขาถูกเกสตาโป (Gestapo) นำตัวไปสอบสวน

Principles of Phonology (Grundzüge der Phonologie) ถูกตีพิมพ์ออกมาหลังจากเขาเสียชีวิตและกลายเป็นผลงานชิ้นเอกของเขาที่ได้รับการยกย่องว่ามีความสำคัญต่อการศึกษาด้านภาษาศาสตร์

Leave a Reply